خدمات روانشناسی

 بخش روانشناسی و گروه درمانی

شرح وظایف کارشناس روانشناس بالینی

      ارزیابی اولیه بیمار به همراه سایر پرسنل تخصصی مرکز

  ارزیابی روانشناختی

      انجام درمان های روان شناختی برای خانواده و بیمار

    آموزش مهارت های روانی اجتماعی به خانواده و بیمار

     تهیه طرح های مداخله ای رفتاری شناختی و اجرای آنها و ارزیابی نحوه پیشرفت درمان ها

     بررسی چگونگی پیشرفت درمان و توانبخشی بیمار پس ازشروع درمان و توانبخشی در مرکز

     اطلاع رسانی و هدایت خانواده بیمار در جهت رسیدن به اهداف توانبخشی و درمانی

      مصاحبه با خانواده ،مداخله در بحران ، مشاوره گروهی

     کمک به تشخیص و استفاده از آزمون ها و ارائه مشاوره در موارد لزوم

در این بخش با بهره گیری از روانشناسان زبده پس از مصاحبه اولیه و بررسی های لازم ، مشاوره های مهارت های اجتماعی ،خانوادگی ،تربیتی ،تحصیلی و شغلی انجام می پذیرد

مشاوره جریانی یاری دهنده است که موجب ایجاد تعاملی بین بیمار و روانشناس می شود تا بیمار بتواند خود و احساساتش را بشناسد و اطلاعاتی درباره نقاط قوت وضعف خود به دست آورد که این خود با عث افزایش مهارت های ارتباطی ،افزایش توانایی روانی و اجتماعی بیمار و پیشگیری از رفتارهای آسیب زننده می شود

آنتی سایکوتیک آهنگ اختلال اختلال روانی اختلالات روانی اختلالات عصبی استرس اسکیزوفرن اسکیزوفرنیk اعتیاد اعصاب و روان اعصاب وروان اعصاب وروان،تست اعصبانیت افسردگی افطار الکترود الکتروشوک انحراف جنسی اوتیسم بایپولار بدبینی بستری بستری بیماران روانی مزمن بهتر بهترین درمان اسکیزوفرن بهترین متخصص اعصاب و روان بیماران اعصاب وروان بیماران روانی بیماران روانی مزمن بیماری تشخیص تشنج تنش توانبخشی توانبخشی بیماران اعصاب و روان توانبخشی, اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن, مرکزتوان توانبخشی,اعصاب وروان,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز توهم حافظه خانواده دارو داروهای اسکیزوفرنی درمان درمان اسکیزوفرن درمان بیماران اعصا دستگاه عصبی دوقطبی رفتار پرخاشگرانه رمضان رواندرمانی روانشناختی روانپریش روانپزشک روانپزشکان روانی مزمن روشهای درمان رکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهد ریسپیریدون سایکوتیک شیزوفرنی عصبانیت علائم منفی عود كلوزاپین مرکز اصاب و روان خصوصی مرکز اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستری بیماران اسکیزوفرن مرکز بستری بیماران اعصاب و روان مرکز بستری بیماران اعصاب و روان خصوصی مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان مرکز توانبخشی مهرآفرین مرکز درمان بیماران اعصاب و روان مرکز نگهدارمرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مهرآفرین مرکز نگهداری بیماران دوقطبی مرکزتوانبخشی مغز مهرآفرین موسیقی موسیقی درمانی نگهداری نگهداری بیماران اعصاب و روان هالوپریدول هذیان هوش فعال پارکینسون پزشکی ژن ژنتیکی کاتاتونیک کاردرمای کارکرد مغز کودک آزاری