4 – نحوه ومدارك لازم  جهت تشكيل پرونده بیمار در مراكز درمان و توانبخشي ونگهداری بيماران اعصاب و روان مهرآفرین :

1-برگ خلاصه پرونده بستري در بيمارستان روانپزشكي
2- دو قطعه عكس بيمار
3- فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه بيمار و كارت ملي كليه اعضاي خانوار( در صورتیکه بیمار سرپرست خانوار باشد)
4 –فرمهای تکمیل شده  
5- گزارش مددكاري از وضعيت اقتصادي ، اجتماعي خانوار
6- قيم نامه

7-اخذ رضايت نامه از خود بيمار ،  قيم يا ولي قانوني وي در موقع پذيرش

8-داشتن نتیجه آزمایشات کامل کلینیکی , عدم ابتلا به هپاتیت ، ایدز ، سل و ..... 

9-تکمیل فرم شرح حال بیمار توسط روانشناس
تبصره : اطلاعات موجود در پرونده بیماران باید بصورت محرمانه نگهداری گردد.

 

ضوابط ملاقات

ایام هفته

ساعت ملاقات

ضوابط ملاقات

شنبه

8 الی 15

    رضایت و تشخیص روانپزشک مربوطه

     هماهنگی از قبل با روانشناس و مددکار مرکز همراه نداشتن تلفن همراه

      عدم تصویر برداری از بیماران و مرکز

      ندادن وعده های بی مورد به بیماران بدون هماهنگی با پزشک و روانشناس

      عدم دخالت در فرایند درمان بدون هماهنگی

      عدم دریافت شماره از پرسنل و بیماران و عدم تماس تلفنی برای سایر بیماران

      آوردن هرگونه مواد غذایی و تنقلات و سیگار و پوشاک و هر مورد دیگری با اطلاع و هماهنگی مدیر فنی مرکز

      ملاقات بیمار توسط هرکدام از اعضاء خانواده مشروط به رضایت قیم بیمار

     عدم درخواستهای غیر موجه از پرسنل در خصوص اطلاعات محرمانه پرونده بیمار. هرگومه درخواست از پرسنل مرکز با هماهنگی مدیر فنی مرکز

      تحویل دادن بیمار به پرستار بعد از اتمام ملاقات

یکشنبه

8 الی 15

دو شنبه

ملاقات وجود ندارد

سه شنبه

8 الی 15

چهار شنبه

8 الی 15

پنج شنبه

8 الی 15

جمعه

ملاقات وجود ندارد

آنتی سایکوتیک آهنگ اختلال اختلال روانی اختلالات روانی اختلالات عصبی استرس اسکیزوفرن اسکیزوفرنیk اعتیاد اعصاب و روان اعصاب وروان اعصاب وروان،تست اعصبانیت افسردگی افطار الکترود الکتروشوک انحراف جنسی اوتیسم بایپولار بدبینی بستری بستری بیماران روانی مزمن بهتر بهترین درمان اسکیزوفرن بهترین متخصص اعصاب و روان بیماران اعصاب وروان بیماران روانی بیماران روانی مزمن بیماری تشخیص تشنج تنش توانبخشی توانبخشی بیماران اعصاب و روان توانبخشی, اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن, مرکزتوان توانبخشی,اعصاب وروان,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز توهم حافظه خانواده دارو داروهای اسکیزوفرنی درمان درمان اسکیزوفرن درمان بیماران اعصا دستگاه عصبی دوقطبی رفتار پرخاشگرانه رمضان رواندرمانی روانشناختی روانپریش روانپزشک روانپزشکان روانی مزمن روشهای درمان رکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهد ریسپیریدون سایکوتیک شیزوفرنی عصبانیت علائم منفی عود كلوزاپین مرکز اصاب و روان خصوصی مرکز اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستری بیماران اسکیزوفرن مرکز بستری بیماران اعصاب و روان مرکز بستری بیماران اعصاب و روان خصوصی مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان مرکز توانبخشی مهرآفرین مرکز درمان بیماران اعصاب و روان مرکز نگهدارمرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مهرآفرین مرکز نگهداری بیماران دوقطبی مرکزتوانبخشی مغز مهرآفرین موسیقی موسیقی درمانی نگهداری نگهداری بیماران اعصاب و روان هالوپریدول هذیان هوش فعال پارکینسون پزشکی ژن ژنتیکی کاتاتونیک کاردرمای کارکرد مغز کودک آزاری